ארבע תמות לאדריכלות

 מהי אדריכלות טובה?

מהם המרכיבים הבונים את הפרוייקט האדריכלי?

בבואנו לנתח כל פרוייקט אדריכלי (כמעט) נראה כי כל פרוייקט מורכב ומתייחס ל-4 תמות בסיסיות:

  1. אורבניזם – הגדרת המאסה הבנויה ומערכת היחסים אל הסביבה האורבנית בתכנית הפיתוח וכו’.

  1. סטרוקטורה – מערכת השלד הנושא והסירקולציה הציבורית בבניין

  1. מעטפת ומערכות טכניות – מערכת המגדירה יחסי פנים-חוץ ויזואלית ופיזית/טכנית – מיזוג אוויר, חימום, אוורור וכו’.

chapters_3b

  1. פרוגרמה – הגדרת השימושים בבניין, גודלם וסוגם.

chapters_4b

chapters_4a

לכל תמה אדריכלית זמן הקיום שלה במרחב – תמות מסוימות הן בעלות אורך-חיים קצר משל אחרות – עקב השינויים הטבעיים המתרחשים בבניין באופן טבעי לאורך השנים. ככל שאורך החיים של התמה ארוך יותר, כך ישנה חשיבות רבה יותר להחלטות התכנוניות הנוגעות לתמה זו ביחס לקיימות הבניין לאורך שנים.

אורבניזם – החלטות הנוגעות למאסת הבניין ולמערכת היחסים אל הסביבה מתקיימות במרחב לכל אורך חיי הבניין – לפחות 100 שנה, ובמידה מסוימת אפילו לאחר מכן.

chapters_1bchapters_1c

סטרוקטורה – על מערכת השלד והסירקולציה לעמוד כ-100 שנה לפי סטנדרטים הנהוגים היום בעולם.

chapters_2bchapters_2c

מעטפת – מעטפת הבניין היא עמידה פחות, וניתן לצפות כי מערכת זו או חלקים ממנה יוחלפו לאחר כ- 50 שנה בממוצע. עם זאת, שינויים במעטפת הבניין הם שינויים יקרים יחסית.

chapters_3dchapters_3c

פרוגרמה – לפרוגרמה בבניין אורך החיים הקצר ביותר (מלבד לחומרי הגמר) וניתן לעמוד אותו בכ- 20 שנה בממוצע. לאחר מכן ניתן לצפות כי הפרוגרמה תשנה  אפילו באופ דרמטי- כגון שינוי שימוש ממגורים למשרדים או מלונאות וההפך.chapters_4c

פרוייקט אדריכלי חזק וברור הוא פרוייקט בו יש רעיון מרכזי מוביל.

כל אחת מ-4 תמות אדריכליות אלו יכולה להיות הכוח המניע את תכנון הפרוייקט, להוות שדרה רעיונית ורעיון מוביל לשאר 3 התמות.

לדוגמא – קביעת גריד קונסטרוקטיבי ומערכת סירקולציה בבניין, תכתיב לנו מודולציה מסויימת ביחס למעטפת הבניין, תגדיר את גודל המאסה האורבנית של הבניין (ברמה של התאמה לגריד הקונסטרוקטיבי) ואת מערכת היחסים בין מערכת הסירקולציה הפנימית של הבניין לסביבה האורבנית, וכן את גודל המקסימום והמינימום של היחידות הפרוגרמתיות שניתן להשתמש בהן. באותה מידה ניתן להתחיל את התכנון מתוך המעטפת והמערכות הטכניות של הבניין – אז המודולציה של המעטפת דווקא תגדיר דרישות למידות ספיציפיות ביחס למערכת הקונסטרוקטיבית, להפניות מסוימות ביחס למסת הבניין (צפון/דרום/מזרח/מערב) ולגדלים מסויימים ביחס לפרוגרמה שניתן יהיה להשתמש בה. – וכן הלאה…

בנוסף לארבעת התמות הללו, בכל פרוייקט קיימת תמה משנית המתייחסת לחומריות הבניין. התמה החומרית בד”כ אינה משפיעה על מאסת הבניין ותכנית הפיתוח, על מערכת הסטרוקטורה והסירקולציה של הבניין, או על התארגנות וגודל הפרוגרמה וכו’.

אם כך, פרוייקט אדריכלי טוב, הוא פרוייקט שבו אחת התמות הללו בולטת במיוחד, מניעה את תכנון הפרוייקט, קובעת תנאים והגדרות לתמות האדריכליות הנותרות היוצרות את התוצר האדריכלי הסופי. בפרוייקט המצליח להגיע לאיזון בין התמות השונות נזהה רעיון אדריכלי חזק השזור בכל מרכיבי התכנון.