סיור מקצועי בישראל לקבוצת סטודנטים מאוניברסיטת מינכן – אירחנו קבוצת סטודנטים ממינכן והצגנו בפניהם תהליכים אדריכליים בישראל, פגשנו אדריכלים רבים שהציגו את הפרוייקטים שלהם ברחבי הארץ ואת מצב התכנון בישראל.