אנשים, אווירה, צפיפות – הרצאה של פרופ' דיטמר אברלה מה- ETH במרכז לעיצוב אורבני.