פתרונות לבעיית הדיור בין תאוריה לפרקטיקה – מפגש בין האקדמיה לאמונים על התכנון בעיריית ירושלים.