גיבוש ויצירת קובץ הנחיות מרחביות לצוות אדריכל העיר ירושלים לבניינים עד 10 קומות – במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. עיצוב גרפי – עירית שני.