ארגון שבוע סמינר לקבוצת סטודנטים מה- ETH בציריך – מפגש ושיח עם אדריכלים על פרוייקטים בעבר ובהווה, תוך מבט ביקורתי על התוצאה.