הרצאה שלנו במסגרת סדרת הרצאות של סניף הצעירים בעמותת האדריכלים.