בני משה 17-19

שנה: 2012

מיקום: תל אביב, ישראל

שטח: 2500 M²

תמ"א 38 – חיזוק ותוספות – חיבור 5 מבנים
שיפוץ ותוספות ל-5 בניינים מגורים קיימים המכילים  38 יח"ד קיימות במסגרת תמ"א 38.
הבניינים נעטפים בקירות נושאים חדשים המהווים את מערכת החיזוק למבנה הקיים ונושאים עליהם תוספת 2 קומות מעל המבנים הקיימים. 2 הקומות החדשות מכילות 15 יח"ד חדשות. התוספות לדירות הקיימות כוללות עד 25 מ"ר, מרפסת, מעלית וחניה תת קרקעית. הפרוייקט כולל פתרון חניה תת קרקעי של חניון אוטומטי הנמצא מתחת ליסודות הבניין הקיים.
המעטפת החדשה מאפשרת ליצור זהות חדשה למבנה, תוך שזירת התשתיות הטכניות בתוך מערכת החזית החדשה והכלתן. ההתאמות הנדרשות לשמירת האיכויות הקיימות במבנה הקיים כמו גם חפירת חניון תת-קרקעי תחת יסודותיו, מהווים אתגר תכנוני וביצועי.