דירה בבית הכרם 2013

סטטוס: הסתיים 2013

שנה: 2013

מיקום: ירושלים, ישראל

שטח: 170 M²

גמישות מוארת
עיצוב הדירה מאפשר שימוש מקביל של המשתמשים הקבועים והזמניים.עומקה הרב יחסית – כ-20מ' היווה אתגר תכנוני, תוך מטרה למקסם כניסת אור טבעי ואוויר. את החלל ניתן לחלק ל-3 יחידות, 2 יחידות אירוח, לאחת קישור ישיר לדירת הבעלים הנמצאת בקומה מעל ווכניסה פרטית מהרחוב, ושתי האחרות מכינסה משותפת. היחידה העיקרית מופנית אל החצר, בעוד יחידות האירוח פונות אל הרחוב. הגמישות בתכנון מאפשרת הכנסת אחת מיחידות האירוח אל היחידה הראשית, כאשר השניה, עצמאית לחלוטין.