הספריה הלאומית

סטטוס: תחרות

שנה: 2012

מיקום: ירושלים, ישראל

שטח: 39000 M²

ארון ספרים
מטבע הדברים, עמודי התווך של ספריה הם ספרים.
אף בתקופה שבה ישנה טרנספורמציה מתמדת של מידע למימד הדיגיטאלי, אין תחליף לאוצרות הידע שמצויים בין דפי הספרים ולחוויות הדפדוף, הקריאה והמחקר. כשם שהספרים מהווים עמודי התווך לספריה ובלעדיהם משמעות המקום תשתנה, כך מדפי הספרים מיצגים במבנה ספריה את הסטרוקטורה של הבניין. הם קבועים בעוד שאר מרכיבי החלל גמישים.

הקירות הנושאים של המבנה, המאסיביים אשר נושאים את משקל המסה, יכוסו במדפי ספרים, במסה הרעיונית והתרבותית שלשמה מוקם מבנה זה. גם בחללים הציבוריים, ישאו הקירות מלבד כוחות הכובד, מגזינים עיתונים וחמרי תצוגות שונים, כדי לתת חוויית קריאה לכל מבקר החפץ בכניסה למבנה הספריה, גם בטרם יגש לאולם הקריאה הראשי.

בעולם המשתנה בקצב מהיר כשלנו, מבנה ציבור כספריה לאומית נדרש לגמישות מחשבתית – לשנות ולהתאים את חווית קריאה, הלימוד והמחקר לקדמה הדיגיטלית, כמו גם לשמר את הקסם והידע והערך בגרסה הקשיחה. מכאן שגם מבנה הספריה והסטרוקטורה שלה נדרשים לגמישות בהתאמת חללי המבנה לצרכים המשתנים – אך לשמור על הויה מכובדת ועשירה כיאה למבנה המייצג את תרבות המדינה כולה וכך כמו העותק הקשיח מייצרים "קירות הספרים הנושאים" מסגרת "קשיחה" של קירות מאסיביים, אשר משמשים גם כמאסה תרמית ותורמים ליציבות האקלים הפנימי בתוך הבניין ולחסכון באנרגיה לחימום וקירור.