הרכבת 52

שנה: 2012

מיקום: תל אביב, ישראל

שטח: 3400 M²

תמ"א 38 – חיזוק ותוספות

שיפוץ ותוספות לבניין תעשיה קיים והסבתו למלונאות במסגרת תמ"א 38.

הבניין נעטף בקירות נושאים חדשים המהווים את מערכת החיזוק למבנה הקיים ונושאים עליהם את תוספת 4 הקומות מעל המבנה הקיים. 4 הקומות החדשות מכילות 60 חדרי מלון ושטחים טכניים. הפרוייקט מסב את הבניין הקיים למבנה בן כ-100 חדרי מלון ושטחים ציבוריים ושטחי מסחר בקומת הקרקע וקומת הגלריה.

המעטפת החדשה מאפשרת ליצור זהות חדשה למבנה, תוך שזירת התשתיות הטכניות בתוך מערכת החזית החדשה והכלתן. ההתאמות הנדרשות לשמירת האיכויות הקיימות במבנה הקיים כמו גם הסבתו למלונאות והתאמתו לסטנדרטים מודרניים, מהווים אתגר תכנוני וביצועי.