משפיעים על המרחב סביבנו – סדרת הרצאות קצרות בבית הכרם.