במסגרת בחירות מקומיות הרצנו בתנועת "התעוררות" קמפיין לבניית דיור להשכרה מעל מבני ציבור בשטחים חומים. לאחר ההצלחה בבחירות הצלחנו אף להשפיע על תיקון החוק לעודד מטרה זו.