עשייה ציבורית ומחקר

במקביל לפעילות המשרד, עמוס ומורן מלמדים בבצלאל, וכן עורכים סדנאות וסיורים עם אדריכלים וקבוצות מחו"ל תוך שיתוף פעולה מתמשך עם ה-ETH בציריך והאקדמיה לאמנות במינכן.

 • פעילות בתנועת "התעוררות בירושלים"

  קמפיין וניירות עמדוה במסגרת תנועת "התעוררות" לבניית דיור להשכרה מעל מבני ציבור בשטחים חומים במסגרת בחירות מוניציפליות 2013 לעיריית ירושלים. לאחר הבחירות המשכנו ללוות את התהליך עד לתיקון סע' 188 ותוספת דיור ציבורי לתקנות.

 • הנחיות מרחביות – ירושלים

  גיבוש ויצירת קובץ הנחיות מרחביות לצוות אדריכל העיר ירושלים למבנים עד 10 קומות – במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. עיצוב גרפי – עירית שני

 • מדיניות ציפוף לאורך הרכבת הקלה בירושלים 2019

  ייעוץ בגיבוש מדיניות ציפוף נפחית – "תבע נפחית" – למגרשים לאורך קווי הרכבת הקלה בירושלים, והכנת מפת מדיניות כלל עירונית לאורך כל קווי הרק"ל המאושרים עבור אדריכל העיר ולשכת התכנון המחוזית

 • בית המודל – פעילות בניית מודלים אדריכליים להורים וילדים

  סדנא לבניית מודלים להורים וילדים במרכז לעיצוב אורבני בירושלים – היכרות לילדים עם תחום המודלים האורבניים, תכנון אורבני מודל העיר. עיצוב גרפי – עירית שני

 • גלריה זהזהזה – תערוכת 38/4

  הצגת פרוייקט בני משה 9-17 בת"א במסגרת תערוכה על תמ"א 38

 • מנהל התכנון – סטודיו IPLAN

  מחקר טכנולוגי וארגון סדרת שולחנות עגולים לשיתוף הציבור המקצועי בנושא עתיד מערכות התכנון בישראל בדגש על טכנולוגיות, שיתוף ומעורבות ציבורית ותכנון מבוסס נתונים.

 • בתים מבפנים ירושלים 2019

  דיון פתוח והצגת מחקרים על צפיפות ומדיניות ציפוף נפחי. הצגת רקע תיאורטי לחישוב צפיפות בעיר ולמושגי התב"ע הנפחית ובחינה של חלופות הציפוף בעיר: מגדלים או בינוי מרקמי בגובה בינוני וכן דיון על מדיניות הציפוף החדשה לאורך קווי הרק"ל .

 • אירוח סיורים וסדנאות לסטודנים לאדריכלות מרחבי העולם.

  ארגון סיורים מקצועיים בישראל לקבוצת סטודנטים מאוניברסיטת מינכן +ארגון שבוע סמינר לקבוצת סטודנטים מה- ETH בציריך. מפגש ושיח ביקורתי עם אדריכלים על פרוייקטים אדריכליים בעבר ובהווה והכרות עם מערכת התכנון בישראל.