עיצוב פנים

בעיצוב פנים ישנה חשיבות גדולה לתכנון מדויק ומותאם ללקוח, תוך איזון בין התקציב והמשאבים העומדים לרשותו עם הפרוגרמה והדרישות העיצובים. אנו שמים דגש על בחינה של מס' רב של חלופות תכנון לכל פרויקט – עד ל"תפירת החליפה" המדויקת לפי צרכי הלקוח ובמקביל שליטה בכתבי הכמויות – לצורך בחינה מתמשכת של תקציב הפרויקט.