תכנון אורבני

הידע הקיים בסטודיו בתכנון ברמת הבניין הבודד תורם רבות להבנת הצרכים העתידיים בתהליך התכנון המפורט והרישוי, ותורמים לתכנון אורבני הצופה פני עתיד הן בתכנון שכונות ומתחמים גדולים והן בתהליכי ייעוץ סטטוטורי ותכנון בקנ"מ עירוני.