5 Places

חלל

במרבית ימות השנה כיכר ספרא מהווה חלל טקסי ורשמי המעצים את חווית הכניסה לבניין העיריה ומהווה במה לתושבי העיר ולציבור הרחב. המרחב הפנוי הוא חיוני להיתכנות התכנסויות וארועים בקנה מידה עירוני, כאשר כעת הבינוי המוצע מסייע בהגדרת גבולות הכיכר ותומך בפעילויות אלו ע"י שימושים מסחריים.

אוויר

כמו היום, גם בתכנית המוצעת מהווה החצר המשולשת אתנחתא לעובדי ובאי משרדי העיריה. ההגנה של העצים והמבנים הצפופים סביבה מייצרת אווירה אינטימית ושקטה בתוך האי האורבני הסואן.

משחק

גן דניאל המחודש מתוכן כמרחב תלת מימדי המתחפר אל תוך הקרקע ומייצר מקום מוגן לילדים מחד ומאידך מטפס ועולה על גג המבנה המסחרי החדש לאורך רח' יפו ומייצר טיילת המובילה עד לכיכר ספרא ומהווה יציע למתרחש בכיכר.

פרק

התעקלות רח' יפו יוצרת הזדמנות לפתיחת משפך עירוני. הבניינים נסוגים על מנת ליצור מרחב ציבורי פתוח המהווה מפרק בין כיכר ספרא לרח' יפו ולגן דניאל המחודש. במרחב זה תמוקם כניסה נוספת למבנה המשרדים החדש, בתי קפה ומסחר הפונים לרח' יפו.

אבן

כיכר הכניסה לעיריה מרח' יפו מוגדרת ע"י בניין 74 ובניין אביחיל  מצדה הצפונית ומבנה חדש לבית המודל ומשרדי העיריה בצידה הדרומי. הכיכר תהיה מוצלת במשך רב שעות היממה ומהווה מיקום אידיאלי למסעדות/בתי קפה עם מקומות ישיבה בכיכר אשר ימשכו עוברים ושבים ללא הפרעה לתנועה לאורך הרחוב