שיווי משקל

עיקרון האיזון הנחה את התכנון המקשר בין טכנולוגיה וקידמה למקומיות ומסורת "ירושלמית". במתחם מתקיימות ישויות ציבוריות עצמאיות אשר נארגות יחד לכדי מערכת תרבותית עשירה המשלבת בתוכה קידמה ומקומיות.

סטרוקטורה גמישה יודעת לקבל לתוכה צורות, חללים וגדלים שונים שיכולים להשתנות בתאם לצרכים. ציר התנועה לאורכו של הבניין מאפשר סגירה ופתיחה של אזורים שונים לאורכו לשימוש חופשי או מבוקר, כך מתאפשרת פעילות עצמאית של כל פונקציה לאורך כל שעות היממה.

שלושת הרבדים של המבנה מתאגדים תחת סטרוקטורה גמישה אחת, המאפשרת חדירה של הרבדים השונים זה אל זה ושילוב הפונקציות של מרכיבי המתחם. כך לדוגמא מחוברת התצוגה החפורה בקרקע עם התצוגה השמימית ע"י חדירת ה"ענן", אל תוך מסד האבן. מאידך, גלריות הדורשות גובה כפול או משולש חודרות לשכבות שמעל ומתחת, ומאפשרות הצצה מהקומה הציבורית הפתוחה אל הנעשה בתצוגה.