טבעת חיצונית המכילה את החללים הפרטיים –  חדרים, חדרי מגורים, מרפסות וכו'. טבעת פנימית יותר המכילה את מערכת התנועה הפנים-דירתית וטבעת פנימית של החללים הרטובים בדירות. במרכז – גרעין הבניין עם מערכת התנועה הורטיקלית של הבניין.

מרחב שיתופי – בכל קומת מגורים קיימים לפחות 2 חללים שיתופיים לצורך לימוד ומפגש בין הסטודנטים. כך שלמרות שבכל דירה קיים סלון מצומצם יחסית למפגשים פרטיים יותר, בכל קומה קיימים 2 חללים ציבוריים מרווחים, הפתוחים למרפסות מרווחות הפונות לנוף.

 

שכונתיות ורטיקלית – החללים המשותפים בקומות הבנין השונות מחוברים ורטיקלית בצורות שונות, דבר המעשיר את אופי החללים והמפגשים. ע"י הקישורים הורטיקליים הללו נוצר רצף של "שכונות ורטיקליות"  התופר בין דיירי הקומות השונות ומייצר חללים בין קומתיים המגדירים מחדש את השכנות.