יחידה

המבנה מורכב מיחידה בסיסית אחת, המוצבת לסירוגין ומכילה יחידות פרוגרמתיות מגוונות בהרכבים שונים – ליצירת הפרוגרמה המבוקשת. בכל עת ניתן להחליף פרוגרמות ולהזיז חללים, וכן להוסיף עוד אזורים רטובים ומחסנים בסמוך לאזורי הסירקולציה.

המרחב הפנימי המשותף מורכב משרשור של חללים בגדלים ופרופורציות שונים היוצרים מרחב רציף ועשיר עם קשר תמידי עם החוץ. מרחב זה יוצר עולם מורכב ושלם בין כתלי המרכז כך שהמטופלים נהנים ממגוון חללים ומצבים שמעשירה את החויה היומיומית.

הפניית החללים בתוך הבניין לכיוונים צפון/דרום מאפשרת הצללה טובה לצורך שימוש לאורך כל שעות היממה. החללים המשותפים וחללי הסירקולציה מקבלים הפניות לכיוונים מזרח/מערב – אל החצרות. חללים אלו יוצללו משמש נמוכה ע"י הצמחיה והעצים בתוך החצרות המשותפות.