מחברים – בלוק עירוני, גוון וקהילההשימוש ברחובות בעלי אופי שונה, כדפנות שונות לאותו בלוק עירוני, מאפשרות את הגוון מחד, ומאידח בנייתם של מרחבים חד-פעמיים בעיר, מקומות בהם מתקיימת סיטואציה עירונית שאין שנייה לה במרחב. המקומי אל מול הכללי מגדיר זהות חדשה ועל כן גם מקיים את הפוטנציאל למקומיות וקהילתיות. ערכים פנימיים עם הקשרים לערכים סביבתיים.

שדרות גניםהאוריינטציה הבסיסית של המרחב היא מזרח-מערב, ממזרח מגיעות שדרות לפארק המטרופוליטני.  בתווך בין צמד שדרות רצועה לינארית ציבורית – גנים עירוניים, מבני ציבור, שירותי מסחר, פנאי ובידור. שדרות הגנים הם ה"חלון" העירוני לפארק המטרופוליני והן המשכו של הפארק החודר לעיר ממערב ומתפוגג בהדרגה בהגיעו מזרחה.

רחובות עירונייםהרחובות החודרים למתחם מדרום;  לרוב המשכם של רחובות  קיימים מדרום. לאורכם מוגדרת דופן עירונית אינטנסיבית : קו בניין "0" לרחוב, בינו גבוה, רצף בנוי ללא מרווחים על חזית הרחוב, עירוב שימושים : מסחר ופנאי במפלס הרחוב, מגורים מעל. האינטנסיביות של הרחוב פוחתת בהדרגה עם המשכו צפונה. הביטוי להפחתת האינטנסיביות בהנמכת גובה הבינוי.

רחובות ירוקים – הרחובות החודרים מצפון; רחובות אלו המשכם של השדות מצפון. לאורכם בינוי "עיר גנים" עדכני. בינוי במרווחים צדדים ולחזית הרחוב,  רחובות אלו הופכים פחות "ירוקים" עם ירידתם דרומה. השינוי באינטנסיביות ה"ירוקה"  מתבטא בצמצום גודל החלקה, צמצום הרווח בין הבניינים, והורדת גובה הבינוי תוך שמירה על מקדם ציפוף עירוני זהה.